STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIOSEK OPALENISKA PODLESIE ZMYSŁÓWKA

KRS: 0000333970

Prezes Zarządu: Dariusz Kopyt

Wiceprezes: Mariusz Krauz

Wiceprezes: Wojciech Pelic

Skarbnik: Wioleta Fołta-Blok

Sekretarz: Agnieszka Fus

Członek Zarządu: Zofia Burda

Członek Zarządu: Monika Pustelny