Kadra pedagogiczna naszej szkoły :

 1. Bester Jolanta - Edukacja wczesnoszkolna i wychowawczyni kl. I i opiekunka świetlicy

 2. Bilińska Patrycja - Język polski w klasach IV-VIII, wychowawczyni kl. VII, terapia pedagogiczna

 3. Bzdek Stanisław - Fizyka w klasach VII – VIII, Edukacja dla bezpieczeństwa Kl. VIII.

 4. Cisek Lucyna - Matematyka w klasach IV-VIII, wychowawczyni kl. IV.

 5. Dec Waldemar - Wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV-VIII

 6. Dubiel Alicja - Muzyka w klasach IV-VII

 7. Fleszar Antoni - Geografia: w klasach V-VIII  i Chemia w klasach VII i VIII

 8. Grzywna Artur - dyrektor szkoły, Informatyka w klasach IV-VIII, Technika w klasach IV-VI

 9. Janik Czesława - Wychowanie przedszkolne

 10. Kasprzak Katarzyna - Historia w klasach IV-VIII, Plastyka w klasach IV-VII, wychowawczyni kl. VI, Biblioteka i Kierownik świetlicy

 11. Kondub Monika - Edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. III, Pedagog szkolny.

 12. Leja Maria - Edukacja wczesnoszkolna i wychowawczyni kl. II, opiekunka świetlicy

 13. ks. Łuc Jacek  Religia w przedszkolu i w klasach I-VIII

 14. Pelic Wojciech - Wychowanie fizyczne w klasach IV-VIII, wychowawca kl. VIII

 15. Pustelny Monika - Język angielski w Przedszkolu, w klasach I-VIII, wychowawczyni kl. V, Logopeda szkolny

 16. Ślanda Halina - Wiedza o społeczeństwie klasa VIII

 17. Zadęcka Jolanta - Przyroda klasa IV i Biologia w klasach V-VIII

 18. Zalepa Alicja - Język niemiecki w klasach VII i VIII.

 19. Zawadzka Alina -Wychowanie przedszkolne.