Na posiedzeniu odbytym 07 września 2021 r. wybrano następujący skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Agata Bartnik

Zastępca : Maria Leja

Skarbnik: Barbara Świątoniowska

Sekretarz: Justyna Dec

 

Rada Rodziców działająca w naszej szkole ogłasza, że w roku szkolnym 2021/22 składki na Komitet Rodzicielski będą wynosić:

- na jedno dziecko w szkole 50 zł

- na dwoje dzieci w szkole 70 zł

- na troje dzieci w szkole 90 zł

- na czworo dzieci w szkole 110 zł

Pieniądze prosimy wpłacać do 10 października 2021 r. do nauczycieli-wychowawców.