Rada Pedagogiczna po konsultacjach z Radą Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2020/21 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

14 października 2020 r.- Dzień Edukacji Narodowej

4 i 5 stycznia 2021 r.

19 marca 2021 r. - Uroczystość św. Józefa, Odpust parafialny

25-27 maja 2021 r. - Egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. - piątek po Uroczystości Bożego Ciała

 

Terminy świąt i ferii w roku szkolnym 2020/2021

Świąteczna przerwa zimowa: 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.