Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26-27. 09. 2022 r. (poniedziałek - wtorek) Misje parafialne

14 października 2022 r. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej

31 października2022 r. (poniedziałek) przed 1 listopada

02 maja 2023 r. (wtorek) Święta Majowe(1-3 maja)

22 maja 2023 r. przed egzaminem ósmoklasisty

09 czerwca 2023 r. (piątek) po Bożym Ciele