1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1.09.2022 r.

2.      I semestr 01.09.2022-31.01.2023 r.

3.      II semestr 1.02.2023r.-23.06.2023 r.

4.      Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r.-01.01.2023 r.

5.      Ferie zimowe 16.01.-29.01.2023 r.

6.      Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.-11.04.2023 r.

7.      Egzamin ósmoklasisty (zgodnie z wytycznymi CKE)

         Język polski 23.05.2023 r. (wtorek)

         Matematyka 24.05.2023 r.(środa)

        Język obcy nowożytny 25.05.2023 r.(czwartek)

 8.     Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26-27. 09. 2022r. (poniedziałek - wtorek) Misje parafialne

14 października 2022r. (piątek) - Dzień Nauczyciela

31 października2022r. (poniedziałek) przed 1 listopada

02 maja 2023 r. (wtorek) Święta Majowe(1-3 maja)

22 maja 2023 r. przed egzaminem ósmoklasisty

09 czerwca 2023r. (piątek) po Bożym Ciele