Lp.

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Czas

1.       

Bester Jolanta

Środa

12.45-13-45

2.       

Fleszar Antoni

Piątek

14.30-15.30

3.       

Fołta-Blok Wioleta

Środa

12.35-13.35

4.       

Grzywna Artur

Poniedziałek

14.25-15.25

5.       

Jasic Marta

Czwartek

7.00-8.00

6.       

Kasprzak Katarzyna

Wtorek

14.30-15.30

7.       

Kulpa Agnieszka

Czwartek

10.15-10.45

8.       

Leja Maria

Czwartek

12.45-13.45

9.       

Ks. Łuc Jacek

Poniedziałek

13.45-14.45

10.   

Pelic Wojciech

Środa

13.30-14.30

11.   

Pustelny Monika

Piątek

11.30-12.30

12.   

Zalepa Alicja

Czwartek

13.10-13.40

13.   

Zawada Jolanta

Środa

14.25-15.25

Nauczyciele będą dyżurować w pokoju nauczycielskim lub w swoich klasach. Proszę jednak, aby przed spotkaniem wysłać do danego nauczyciela informację (wiadomość w e-dzienniku Librus) o godzinie i tematyce konsultacji, aby uniknąć zbędnej straty czasu. Wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku szkołach i nie może być dostępna w dowolnych dniach tygodnia i wszystkich godzinach. Jeśli ktoś nie może spotkać się z nauczycielem we wskazanym dniu i godzinie, to proszę o wysłanie wiadomości (wiadomość w e-dzienniku Librus) w celu ustalenia odpowiedniej pory spotkania.

                                            dyr. Artur Grzywna