Szanowni Rodzice i drodzy uczniowie,
z powodu nieobecności p. Ewy Augustyn wprowadziliśmy kilka zmian w organizacji pracy szkoły:
1. Wychowawczynią klasy II do końca tego roku szkolnego zostaje p. Monika Kondub, która wkrótce przekaże Państwu informacje o sposobach kontaktu w sprawach szkoły.
2. Lekcje muzyki w klasach IV-VII do końca tego roku szkolnego będzie prowadzić p. Halina Ślanda.
3. Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło możliwość prowadzenia do końca tego roku szkolnego Zajęć wspomagających, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas IV-VIII. W najbliższych dniach nauczyciele prowadzący te zajęcia będą kontaktowali się z Państwem w celu poinformowania o terminach i liczbie prowadzonych zajęć.
W związku z tym musieliśmy dostosować nasz plan lekcji do tych zmian. Mam nadzieję, że będzie on obowiązywał do końca tego roku szkolnego. Jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły i został dzisiaj przekazany uczniom. Prosimy o zapoznanie się z nim i kierowanie ewentualnych pytań do nauczycieli-wychowawców.

    dyr. Artur Grzywna