Gmina Grodzisko Dolne nawiązała współpracę z gazetą codzienną Nowiny24. W ramach tej współpracy został udostępniony film interaktywny traktujący o uzależnieniu dzieci i młodzieży od internetu. Gmina na swoich stronach już zamieściła ten film. Informacja o projekcie znajdować też będzie się w najbliższym numerze gazety grodziskiej.

Poniżej znajduje się link do strony, na której można znaleźć wspomniany film. Zachęcam rodziców i uczniów do zainteresowania się tym tematem.

 "https://nowiny24.pl/gmina-grodzisko-dolne-otworz-sie-na-pomoc/re"

dyr. Artur Grzywna