Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ekspertów ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i Państwowego Instytutu Badawczego NASK w ramach kampanii „Przemoc w Internecie zostawia niewidzialne rany”.

W ramach kampanii odbyły się spotkania online dla uczniów  w klasach 4-8. Każde zajęcia rozpoczynały się od zaprezentowania obecnym zasad działania SOS Wiosek Dziecięcych, w których to opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. Następnie, po obejrzeniu filmu dotyczącego przemocy rówieśniczej, uczniowie  zastanawiali się, dlaczego tak wielu nastolatków doświadcza agresji w Internecie oraz jak radzić sobie wtedy, gdy staniemy się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Materiały dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej http://www.jestemzsos.org/

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach uwrażliwi uczniów na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.