Już niedługo 3 maja czyli Święto Narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja, co miało miejsce w 1791 roku. Najpierw święto 3 maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku. 

W tym roku nie będzie uroczystych obchodów i akademii, ale zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgwo.pl%2Fkonstytucja-3-maja-p4611%3Ffbclid%3DIwAR0EuM_ABzn3SUIDj7vKFKPtq7h0mJTq9JvQfcyimW4U7eTLaTTJeH3N9f4&h=AT0Mey28BU-oA8u-mWlwmlcks2kHW8wYO0Z4G1X6Cpntj8jIap2RJ-thf2LUTmsQ4Ri7HQrSSYbHqCFiZYvj06DMNFonxQ8r4J8atkZGJ2CQPe1UihJNO-nN7Vm55dgW142l9w 

Niech się święci 3 maj!