Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opaleniskach

ogłasza zapisy do

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY I

na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacją objęte będą dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Zapisy przyjmowane będą od 01 do 25 marca 2020 roku w godzinach 8.00-16.00.

                                 Dokumenty wymagane przy zapisach:

                                    • Dowód osobisty rodzica

                                    • PESEL dziecka

 Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego składają pisemną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Druki wniosków rekrutacyjnych znajdują się na stronie internetowej szkoły (zakładka: Rekrutacja).

Pragniemy poinformować, że pobieranie nauki przez uczniów odbywa się nieodpłatnie. Troskę o sprawy finansowe przejęło Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka, które jest jednocześnie organem prowadzącym placówkę.

Profesjonalna kadra pedagogiczna i mała liczebność klas stwarza możliwość indywidualnego traktowania ucznia.  
Od momentu przybycia do szkoły dzieci uczą się języka angielskiego (dla chętnych drugi język niemiecki). Program nauczania wzbogacony jest o koła zainteresowań dostosowane do oczekiwań uczniów.

Dzieci w naszej szkole dobrze przygotowane są do dalszego kształcenia. Świadczą o tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych.

Placówka nasza jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Uczniowie uczestnicząc w różnych uroczystościach szkolnych mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i zdobytych w trakcie edukacji umiejętności.

 Serdecznie zapraszamy!