Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. 25 października nasza szkoła włączyła się do akcji „Szkoła pamięta”, aby przypomnieć sobie tych, którzy działali dla dobra naszej społeczności.

Uczniowie z klas IV – V odwiedzili miejscowy cmentarz aby pomodlić się za zmarłych, wśród których znajduje się też była pani dyrektor śp. Janina Miś. Starsi udali się na tzw. „Dziurówkę”, gdzie w czasie II wojny światowej i tuż po niej działała tajna drukarnia AK wydająca pismo „Czyn”. Pod koniec października 1944 r. została wykryta przez służbę bezpieczeństwa i zlikwidowana. Wielu ludzi zostało aresztowanych i wysłanych na Sybir. Zapaliliśmy tam znicze i pomodliliśmy się za poległych i zmarłych bohaterów. W drodze powrotnej odwiedziliśmy miejsce pochówku rodziny Banasiów, która została rozstrzelana przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Mamy nadzieję, że działania te uwrażliwią młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości, regionu i społeczności.