Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego zadania. Dziecko przejmuje odpowiedzialność za własne działanie. Jest to jedna z najbardziej ambitnych i skutecznych metod edukacji.

Zuzia Bechta – Model komórki zwierzęcej

Krzyś Kochman – Makieta krajobrazu przemysłowego

Kamila Kosior – Makieta przedstawiająca krajobraz wysokogórski

Sebastian Bielecki i Łukasz Leja – Makieta przedstawiająca krajobraz rolniczy

Martynka Krauz – Plansza przedstawiająca życie i pracę Dymitra Mendelejewa