Nasza szkoła bierze udział w nowym projekcie edukacyjnym UNICEF Polska „ZaWODY dla Afryki”. Dzięki zajęciom zorganizowanym z pomocą materiałów edukacyjnych uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie.

Woda to elementarna część życia. Organizm dorosłego człowieka w 60% składa się z wody, wpływa ona także na wiele czynności życiowych. Niestety nadal ponad 660 milionów ludzi na świecie żyje w regionach, gdzie brakuje dostępu do czystej wody lub jest on ograniczony. Najtrudniejsza sytuacja jest na obszarach konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Mieszkaniec Europy zużywa średnio do 300 litrów wody dziennie, a mieszkaniec najuboższych krajów w Afryce – nie więcej niż 5 litrów. UNICEF szacuje, że każdego dnia około 800 dzieci poniżej 5. roku życia umiera na skutek tzw. chorób „brudnej wody”. Jednocześnie choroby spowodowane brakiem wody lub brudną wodą stanowią drugą przyczynę zgonów dzieci na świecie.

Aby zwiększyć wśród uczniów w Polsce świadomość na temat znaczenia wody w życiu człowieka UNICEF Polska zdecydował się na rozpoczęcie nowej akcji edukacyjnej „zaWODY dla Afyki”. Celem projektu jest m.in. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

images/2018rok/640_18dlAfryki_01.jpgimages/2018rok/640_18dlAfryki_02.jpgimages/2018rok/640_18dlAfryki_03.jpgimages/2018rok/640_18dlAfryki_04.jpgimages/2018rok/640_18dlAfryki_05.jpg