Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzony 14 października. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

 

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty.

W naszej szkole będziemy obchodzić to święto w następujący sposób:

8.00 - Msza św. w kościele parafialnym za żyjących i zmarłych pracowników szkoły.

9.00 - Uroczysta akademia połączona z pasowaniem uczniów klasy I.

10. 30 - Zakończenie uroczystości.

Prosimy rodziców o odbieranie dzieci po zakończonych uroczystościach w szkole.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia, aby nie zabrakło im zapału do kształtowania uczniowskich charakterów, pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.

Wszystkiego najlepszego!

5.10.2019 r. w sobotę odbył się Bal charytatywny. Jego celem było zebranie odpowiedniej kwoty, która pozwoliłaby na stworzenie Kącika czytelniczego w naszej szkole.

Udało się zebrać znacznie więcej niż liczyliśmy, bo aż 1310 zł. Dzięki temu będziemy mogli zakupić nie tylko fotele i regał, ale również trochę książek na dobry początek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

25 września 2019 r. klasy VII i VIII wybrały się rowerami na wycieczkę do Żołyni. Najpierw obejrzeliśmy wystawę Edwarda Rząsy w GOKu, a następnie kamienicę rodziny Dąbrowskich, która znajduje się na rynku. Należała ona do artysty-rzeźbiarza Franciszka Dąbrowskiego, który wykonywał ołtarze, ambony, konfesjonały, figury do wielu kościołów nie tylko w Polsce, a m. in. w Ameryce. W kościele na Zmysłówce również znajdują się prace Dąbrowskiego, tyle, że Henryka, czyli syna Franciszka – jest to krzyż oraz figura Matki Boskiej. Właścicielka kamienicy, p. Magdalena Kątnik-Kowalska, serdecznie zaprasza do zwiedzania.