Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Witołda Nowiny-Sawickiego w Opaleniskach przeżywa chwile radości i dumy z powodu wysokich wyników osiągniętych przez uczniów na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty.

W 2022 r. uczniowie poznali swoje wyniki 1 lipca poprzez specjalną stronę internetową, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole o godz. 11.00.

Dzięki informacjom udostępnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie możemy porównać wynik danej szkoły z innymi szkołami w gminie, powiecie, województwie i kraju. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że wyniki uczniów ze szkoły w Opaleniskach są wysokie.

Poniżej przedstawiamy wykresy i porównania wyników egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej w Opaleniskach (oznaczonych na słupkach literą A) oraz pozostałych szkół.

Język polski

 

Matematyka

 

Język angielski

 

 Te bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdza tzw. skala staninowa, która odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników: od najniższego (1) do najwyższego (9). Nasi uczniowie z języka polskiego i angielskiego osiągnęli poziom wysoki (tylko 12 % szkół w kraju miało takie wyniki), a z matematyki doszli do poziomu najwyższego (tylko 4% szkół w Polsce miało takie wyniki).

Dwóch uczniów klasy VIII zdobyło maksymalną ilość punków (100%) na egzaminie, jeden z matematyki i jeden z języka angielskiego. Troje uczniów tej klasy zdobyło z powyższych przedmiotów ponad 90% punktów.

Gratulujemy naszym ósmoklasistom tak wspaniałych wyników, do których przyczynili się niewątpliwie oni sami, a także nauczyciele i rodzice oraz atmosfera naszej małej szkoły, w której każdy jest zauważony i mobilizowany do rozwijania swoich umiejętności.

Naszym uczniom życzymy sukcesów na następnych etapach edukacji i osiągania równie dobrych wyników w kolejnych egzaminach.

                                                dyr. Artur Grzywna