OGŁOSZENIE

  W dniach 11 i 12 października 2021r. (poniedziałek i wtorek -Misje Parafialne) w te dni nie będzie dowozu uczniów do szkoły.  Dowóz na zajęcia i odbiór dzieci zapewniają rodzice.

 Od 7:00- czynna jest Świetlica szkolna, dla uczniów przebywających rano na świetlicy.

 Zajęcia misyjne odbywać się będą od 9:00 w Szkole Podstawowej w Opaleniskach.

 O 10:00 uczniowie przejdą wraz z nauczycielami do kościoła w Zmysłówce. Po Mszy Świętej około 11: 30 uczniowie wracają do domów. Rodzice mogą odebrać dzieci spod kościoła po mszy,  lub ze szkoły około godziny 12:00. Prosimy by uczniowie udający się samodzielnie do domów zgłosili to nauczycielom.

 Uczniowie rodziców pracujących, którzy pozostają na świetlicy w te dni, wracają z nauczycielami do szkoły. Po powrocie opiekę nad uczniami sprawował będzie nauczyciel świetlicy szkolnej do godziny 16:00.  

 14 października 2021 r.(czwartek) w Dniu Edukacji Narodowej zajęcia edukacyjne odbywać się będą przez 4 pierwsze godziny lekcyjne. Kolejne godziny lekcyjne w tym dniu są odwołane.

 O godzinie 12:00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z Pasowaniem na ucznia dla klasy I.

 Przypominamy, że w tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje odświętny strój.

 Po akademii około 12:30 dzieci wracają do domów.

Uczniowie pozostający na świetlicy, zostaną odwiezieni około godziny 15:30.

 W wyżej wymienione dni Oddział przedszkolny pracuje normalnie tj. od 6:30 do 16:30.

 

 

 

W sierpniu tego roku Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców złożyli wniosek do Wójta Gminy Grodzisko Dolne o objęcie części uczniów naszej szkoły dowozem. W odpowiedzi na to otrzymaliśmy pismo w którym "nie uwzględnia się prośby Wnioskodawców z przyczyn podanych w uzasadnieniu". Głównym powodem odmowy jest nieprzekroczenie limitów odległościowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, z późn. zm.)

Pełna treść pisma znajduje się w pliku do pobrania w formacie pdf (kliknij tutaj).