W najbliższym czasie planujemy w szkole:

28.01.2022 godz. 16.00 Wywiadówka– spotkanie rodziców z wychowawcami, omówienie postęp ów w nauce i przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.

31.01.2022 Zakończenie 1 semestru roku szkolnego 2021/2022.

10.02.2022 Choinka szkolna z podziałem na grupy klasowe

14-27.02.2022 Ferie zimowe

 

Oddział przedszkolny będzie pełnił dyżur w drugim tygodniu ferii tj. 21-25.02.2022 r.

Proszę zgłaszać paniom opiekunkom i le osób i w jakich godzinach będzie przyprowadzało dzieci do przedszkola podczas tego dyżuru.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych będą zawieszone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach od 3 do 5 stycznia 2022 r. – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. W tych dniach przedszkole będzie działać normalnie.

Informuję, że w naszej szkole będą przeprowadzone warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym "W-F inny niż wszystkie"

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.